herstel in beweging


Soms is bewegen of de goede vorm daarin vinden niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld na ziekte, maar ook door spanning of gewoon verkeerd ingesleten patronen kan het bewegen ineffectief worden of zelfs helemaal niet meer lukken.

In het geval van herstellen na borstkanker is het bewegen zeker niet vanzelfsprekend. Pijn, angst, vragen zoals: bewegen met een oedeemarm kan dit wel? kunnen het beginnen met bewegen aardig in de weg zitten. Om de gevolgen van de behandeling van borstkanker weer te boven te komen is bewegen echter, in wat voor vorm dan ook, wel noodzakelijk.

 

Waarom?
De behandelingsvormen en prognose bij borstkanker zijn zeer divers en zo ook de restverschijnselen en complicaties na het beëindigen van de behandeling. Waar de meeste mensen wel mee kampen na operatie, bestraling en -/of chemotherapie zijn:

 • Verkorting/verkleving van het bestraalde gebied (waaronder de borstspieren)
 • Bewegingsangst
 • (extreme) Vermoeidheid
 • Pijn
 • Eventueel kan daar lymfoedeem, krachtsverlies en bewegingsbeperking van de aangedane arm bijkomen.

Om weer aangenaam te kunnen leven in plaats van te overleven is het van belang dat het lichaam weer vertrouwd en soepel beweegt. Dat er weer met plezier mee gewerkt en in geleefd kan worden.

Hoe werkt het?
Met HIB wordt in groepsverband gewerkt aan een gezond bewegend lichaam, waar men weer met plezier mee kan functioneren.  Herstel in Beweging bestaat uit een traject van 12 weken waarin 1 x per week door een fysio-oedeemtherapeut een uur groepstherapie gegeven wordt. In dat uur gaan we aan het werk met het eigen lijf. Er komt geen apparatuur aan te pas. Wel zullen er soms attributen als een kleine of grote bal of elastiek gebruikt worden.
Allereerst zal de warming-up gebaseerd op het aanzetten van de lymfestroom. Hierna gaan we aan de slag met oefeningen, gericht op het ervaren en uitdagen van het eigen lichaam en de fysieke grenzen. De oefeningen zijn veelal gebaseerd op de perfect pilates, aangepast aan deze specifieke doelgroep. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de ademhaling.
Het laatste kwartier van de les bestaat uit ontspanningsoefeningen.

Trainingstraject
De belangrijkste trainingsdoelen zijn  :

 • Verminderen van pijn
 • Op rek brengen van het bindweefsel in het aangedane gebied
 • Verbeteren van de functie van het middenrif (ter vergroting van de lymfestroom)
 • Verbeteren van de balans, houding en stabiliteit (aangedane/gezonde zijde weer in balans)
 • Vergroten van vertrouwen in het eigen lichaam
 • Hervinden van het plezier in bewegen.

Uiteraard is er voor en na de les gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten, maar dit is geen doel op zich.

Wanneer?.
Herstel in beweging kan in iedere fase van het behandeltraject gestart worden, maar ook na afloop. Het kan als tussenstap naar of aanvulling op oncologische revalidatie dienen.

De groepsgrootte kan variëren tussen de 5 en 10 personen.
De lessen worden in principe gegeven op maandagochtend van 9.00 – 10.00 uur (in overleg is een andere dag / tijd mogelijk).

Kosten?
De kosten bedragen €120,- voor het gehele traject van 12 weken.

Wil je meer weten of een keer een proefles volgen? Neem dan contact op!